header bglogo rochelogo

U zdravého človeka sa počas fyzickej záťaže znižuje potreba inzulínu, dochádza k jeho zníženej sekrécii. Diabetici na inzulíne si môžu pred plánovanou fyzickou námahou aplikovať nižšiu dávku inzulínu, prípadne pred jej začiatkom (a počas nej) dojedať sacharidy (podľa intenzity ½ až 1 sacharidovú jednotku na hodinu záťaže). Pacienti liečení inzulínovou pumpou (IP) by mali využívať funkciu dočasného zníženia bazálnej rýchlosti, kedy sa redukujú dávky inzulínu zvyčajne na 30-70 % pôvodného nastavenia. Ak sa napríklad ide pacient na 2 hodiny bicyklovať zníži si bazálnu rýchlosť na 50% na 2 hodiny. Pred záťažou si nameria glykémiu 7,5 mmol/l, po skončení 4,7 mmol/l - zníženie bazálnej rýchlosti bolo nedostatočné (počas fyzickej aktivity bol nadbytok inzulínu) a nabudúce si pri bicyklovaní zníži bazálnu rýchlosť na 30-40 %. Znižovanie dávok inzulínu pre jednotlivé typy športových aktivít je individuálne a každý pacient si vytvára svoje vlastné skúsenosti. Ten istý diabetik si bude pravdepodobne inak znižovať bazálnu rýchlosť pri futbale a inak pri plávaní. A keď pôjdu dvaja pacienti na IP spolu plávať pravdepodobne každý si bude znižovať bazálnu rýchlosť na inú úroveň. Vždy je potrebná kontrola glykémie pred záťažou, počas nej (ak trvá niekoľko hodín) a po jej ukončení.