header bglogo rochelogo

Inzulínová pumpa disponuje funkciou dočasného zníženia bazálnej rýchlosti, ktorá sa využíva počas fyzickej aktivity na prevenciu poklesu glykémie. U pacientov liečených pomocou IP je optimálne počas fyzickej záťaže znižovať bazálnu rýchlosť inzulínu na úroveň, ktorá zodpovedá intenzite námahy. Čím vyšší stupeň fyzickej záťaže, tým je potrebná výraznejšia redukcia inzulínu. Najčastejšie sa redukuje bazálny inzulín na 30-70% pôvodných dávok. Miera redukcie je individuálna a priamo závisí od intenzity fyzickej námahy. Odporúčame kontrolu glykémie pred začatím fyzickej aktivity a taktiež po jej skončení. Porovnávaním nameraných hodnôt vo vzťahu k intenzite záťaže a miere redukcie inzulínu získa pacient postupne vlastné skúsenosti. Glykémia po aktivite by nemala výraznejšie klesnúť, ani stúpnuť. Ako prevenciu hypoglykémie po intenzívnej a dlhšie trvajúcej záťaži odporúčame ponechať redukované dávky bazálnej rýchlosti aj 2-4 hodiny po ukončení fyzickej aktivity. Osobitnú pozornosť treba venovať kontrole nočných glykémií po celodennej alebo večernej fyzickej námahe. K poklesom glykémií môže dochádzať aj niekoľko hodín po jej skončení, tu vzniká riziko nočných hypoglykémií.