header bglogo rochelogo

Fritz Hoffmann-La Roche založil spoločnosť Roche v roku 1896 ako nástupcu po Hoffmann, Traub & Co. Jeho cieľom bol vývoj a výroba kvalitných liečiv a ich medzinárodná distribúcia.

Nové pobočky sa začali budovať aj v zahraničí, medzi iným v Miláne, New Yorku, St.Petersburgu a v Londýne. Roche sa rozrastala a začala expandovať so svojim portfóliom na svetové trhy. Veľký úspech zožal sirup proti kašľu – Sirolin, ktorý sa aj vďaka pomarančovej príchuti stal veľmi obľúbeným. Začal sa predávať v roku 1898 a na trhu ostal viac než 60 rokov.

V roku 1909 priniesol Roche vďaka spolupráci s lekárom z Univerzitnej nemocnice v Berne H.Sahlim na trh analgetikum – Pantopon.

V 20. rokoch musela spoločnosť čeliť Veľkej hospodárskej kríze, ktorou bola rovnako zasiahnutá. Popri tom bola veľkou stratou aj smrť zakladateľa a vizionára v jednej osobe Fritza Hoffmanna v roku 1920.

Štúdie Markusa Guggenheima umožnili spoločnosti zaradenie sa k vtedajšej vedeckej komunite. V roku 1927 začal s výskumom vitamínov. Jeho práca zahŕňala aj výskum ryžových otrúb a úsilie viedlo k výrobe synteticého vitamínu B1.

Roche zvládol krízové obdobie vďaka nečakanému úspechu v oblasti produkcie syntetických vitamínov. To umožnilo návrat k predchádzajúcej prosperite a zároveň expanziu na americký trh. Nové administratívne centrum bolo otvorené v New Yorku a v roku 1929 aj fabrika v Nutley. Jej produkcia sa zameriavala na barbituráty, špecificky Allonal. Tento bol uvedený na trh už v roku 1920. Bol prvým produktom vyrobeným zo syntetických komponentov.

Spoločnosť Roche sa v ďalšom období svojej existencie začala sústrediť na rozšírenie svojej produkcie, tak aby nebola závislá len na výrobe vitamínov. Preto začala najmä po roku 1950 investovať do farmaceutického výskumu. Jej portfólio sa rozšírilo na antidepresíva, baktériostatiká a výskum činiteľov pri liečbe nádorových ochorení. V tomto období sa naráža na zložku benzodiazepínovej rady, ktorá mala želaný efekt: ukľudňovala bez spôsobenia ospalosti.
V polovici 50 rokov bola na trh uvedená nová skupina sedatív, známych ako trankvilizéry, ktoré sa čoskoro stali významným trhovým segmentom . Spolu s produkciou vitamínov umožnili rozvoj spoločnosti.

V roku 1962 otvoril Fluorouracil cestu na poli onkológie. Ďalším významným medzníkom bol rok 1963, kedy Roche uviedol na trh Valium, ktoré znamenalo výnimočný terapeutický úspech a zaradilo spoločnosť medzi najvýznamnejšie v oblasti produkcie psychotropných látok.

Koniec 60tych a začiatok 70tych rokov znamenal diverzifikáciu spoločnosti. Vo Švajčiarsku a v USA boli založené oddelenia, ktoré sa sústredili na vývoj a výrobu medicínskych prístrojov. Výroba diagnostických prístrojov otvorila spoločnosti dvere na nové trhy. Okrem prístrojovej techniky pre laboratóriá sa sústreďovali aj na nemocnice a ambulancie.

Ocenenie Galien, ktoré je odovzdávané od roku 1970 vo Francúzsku za výnimočný prínos vo farmaceutickej oblasti získalo v roku 1974 antiparkinsonikum Madopar. Bolo prvým z celkovo 27 ocenených produktov.

Od roku 1974 Roche začal pôsobiť v oblasti starostlivosti o pacientov s ochorením Diabetes. Cieľom bolo zlepšiť kvalitu ich života prostredníctvom nástrojov nevyhnutných pre zber informácií analýzu získaných dát a ich využití pri terapii pacientov. Týmto spôsobom umožňuje ľuďom s diabetom prežívať ich život naplno.

V jednej z fabrík sídliacej v talianskom meste Seveso, ktoré vlastnila spoločnosť sa udiala havária, ktorá mala za následok únik mraku s obsahom dioxínu a iných chemických látok. Spoločnosť od začiatku vyvíjala úsilie na pomoc postihnutej oblasti a spolupracovala s lokálnymi predstaviteľmi na odstránení jej dôsledkov.

V 80tych a 90tych rokoch spoločnosť začala budovať oddelené obchodné oddelenia, ktoré boli relatívne autonómne. Spoločnosť sa postupne rozdelila na štyri samostatné divízie: farmaceutickú, divíziu vitamínov, diagnostickú a divíziu kozmetiky.

V Inštitúte molekulárnej biológie Roche bol izolovaný interferón alfa. Roche Nutley a Genetech začali spolupracovať na vývoji geneticky upravenej verzie uvedenej látky.

V roku 1982 bolo na trh uvedené antibiotikum cefalosporínového rádu – Rocephin len štyri roky po jeho objave. V roku 1987 predbehol v predajoch ostatné produkty spoločnosti. Diagnostická divízia na trh uviedla biochemický analyzátor Cobas Bio/Mira.

Za svoju prácu v oblasti imunológie bol v roku 1984 ocenený Nobelovou cenou za medicínu prvý riaditeľ Inštitútu imunológie v Bazileji Niels Kaj Jerne. Ocenenie dostal spolu s Cézarom Milsteinom a Georgom Kohlerom za objav monoklonálnych protilátok. Ďalším oceneným bol pracovník uvedeného inštitútu Susumu Tonegawa, ktorý získal Nobelovu cenu v roku 1987 za svoju prácu v oblasti protilátok.

Od polovice 90tych rokov bolo na trh uvedených niekoľko produktov:

  • Herceptin – určený na liečbu metastazujúceho karcinómu prsníka
  • MabThera – znamená predĺženie života u pacientov s najčastejšou formou leukémie u dospelých bez progresu ich ochorenia
  • Invirase – prvý HIV proteázový inhibítor bol na trh uvedený v roku 1996 a v roku 1999 získal ocenenie Galien. Fuzeon a Valcyte znamenali ďalší posun v liečbe HIV. Účinkujú ako inhibítory fúzie. Svojim pôsobením vírusu HIV bránia v pripojeniu sa na povrch ľudských buniek a ich infikovaniu. Fuzeon získal ocenenie Galien v roku 2004.

Diagnostická divízia v roku 1995 uviedla na trh sériu nových produktov v rôznych oblastiach. Deväťdesiate roky boli významné aj pre oblasť diabetológie, kde Roche prichádza s inovatívnymi líniami Accutrend a Accu-Chek, ktoré znamenajú posun v oblasti testovania a manažmentu diabetu.

Z dôvodu sústredenia sa na oblasť zdravotnej starostlivosti, Roche predal svoje divízie – divíziu vitamínov a kozmentickú divíziu. V súčasnosti sa spoločnosť orientuje len na výskum a inováciu v oblasti zdravotnej starostlivosti. V rámci svojich divízií je preklenutím všetkých fáz od zachytenia a prevencie ochorení až po diagnostiku a liečbu.

Vďaka akvizícii a integrácii spoločnosti Disetronic pôsobiacej v oblasti výskumu a vývoja inzulínových púmp v roku 2003 sa Roche so svojou značkou Accu-Chek stala svetovým lídrom v integrovanom manažmente diabetu.

Avastin bol prvým v inovatívnej triede farmák používaných na liečbu metastazujúceho kolorektálneho karcinómu. Rovnako inovatívny je liek Tarceva, ktorý sa používa na liečbu pokročilej alebo metastatickej nemalobunkovej rakoviny pľúc.

V marci 2009 sa Roche stal výlučným vlastníkom spoločnosti Genentech. Kombinácia portfólií oboch spoločností umožnila vytvoriť najväčšiu biotechnologickú spoločnosť v celosvetovom meradle. Využitím genetiky objavujú, rozvíjajú a vyrábajú produkty napomáhajúce v liečbe závažných, život ohrozujúcich ochorení.

Slovenská pobočka Diabetes Care vznikla 1.7.2005.