header bglogo rochelogo

Aplikácia inzulínu pomocou inzulínovej pumpy (CSII – continuous subcutaneous insulin infusion) zabezpečuje kontinuálnu aplikáciu inzulínu v malých vopred naprogramovaných dávkach (zvyčajne v rozsahu 0,3 – 1,5 jednotky za hodinu). Hovoríme o tzv. bazálnom nastavení, ktoré je možné naprogramovať presne podľa potreby pacienta. Taktiež si pacient pumpou (IP) aplikuje bolusové dávky inzulínu pred jedlom. V zásobníku IP je teda len jeden typ inzulínu (rýchlo účinkujúci, najčastejšie analóg – Humalog, Novorapid, Apidra), ktorý zabezpečuje bazálne aj bolusové dávky. Základnou prednosťou liečby pomocou IP je kontinuálne podávanie malých dávok inzulínu do podkožia (bazálne nastavenie) a tým jeho rovnomernejšie vstrebávanie. Je výrazne nižšie riziko vytvorenia podkožného inzulínového depa (ako v prípade aplikácie inzulínu perom, event. striekačkou) a tým nižšie riziko náhlej hypoglykémie. Pacienti liečený režimom CSII majú oproti diabetikom s aplikáciou inzulínu pomocou inzulínového pera celkovo nižšiu spotrebu inzulínu (približne o 20-30%). Uvedené svedčí o prirodzenejšom – ekonomickejšom využívaní inzulínu pri liečbe IP najmä vďaka individuálnemu nastaveniu bazálnych dávok. Liečba IP predstavuje v súčasnosti najpokročilejší intenzifikovaný inzulínový režim.