header bglogo rochelogo

„Vážení zákazníci a pacienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že ku dňu 25.05.2018 nastala účinnosť nových právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb, a to konkrétne Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochranu údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“).

V našej spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. sa usilujeme o to, aby sme spracúvali všetky Vaše osobné údaje čo transparentnejším spôsobom a v súlade so všetkými aktuálnymi a účinnými právnymi predpismi. Za tým účelom Vám aj prostredníctvom tejto webovej stránky poskytujeme vhodné informácie vo vzťahu k jednotlivým prípadom, kedy môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Na to, aby sme mohli zabezpečiť riadnu ochranu Vašich osobných údajov a Vášho súkromia, ako aj súlad so všetkými právnymi predpismi, bude v niektorých prípadoch potrebné poskytnúť Vám doplňujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov alebo opakovane získať Váš súhlas s ich spracúvaním. V takom prípade je možné, že sa na Vás obrátime prostredníctvom listu alebo e- mailovej správy a zašleme Vám niektoré informácie alebo Vás požiadame o opätovné udelenie Vášho súhlasu. Aby sme Vám mohli naďalej poskytovať naše služby v celom rozsahu, resp. aby sme s Vami mohli zostať naďalej v kontakte, prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s takými doručenými informáciami a v prípade našej žiadosti o udelenie súhlasu Vás prosíme o jeho opätovné udelenie v súlade s doručenými pokynmi. V opačnom prípade bude v niektorých prípadoch nutné vymazať Vaše osobné údaje, čím bude znemožnené našej spoločnosti Vás ďalej kontaktovať, zasielať Vám ponuky, zaujímavosti alebo správy z oblasti starostlivosti o diabetických pacientov, a pod.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky alebo nejasnosti, je nás možné vo veciach ochrany osobných údajov kontaktovať na telefónnom čísle: +421 2 3278 6694 alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Zodpovednú osobu (Pavel Uhrinčať) ustanovenú v otázkach ochrany osobných údajov je možné kontaktovať na tel.: +421 903 55 66 55, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Spoločnosť Roche si vyhradzuje právo aj bez predchádzajúceho upozornenia meniť a dopĺňať obsah informácií uvedených na webovej stránke www.accu-check.sk. Ak spoločnosť Roche tieto informácie zmení, v ich aktualizovanej verzii budú príslušné zmeny premietnuté, pričom návštevníci webovej stránky budú na tieto zmeny upozornení prostredníctvom aktualizácie dátumu nadobudnutia účinnosti jednotlivých dokumentov alebo informácií.

Roche Slovensko, s.r.o., dňa 25.5.2018“