header bglogo rochelogo

Spoločnosť Roche bola založená v roku 1896 Švajčiarom Fritz Hoffmann-La Roche. Jeho cieľom bol vývoj a výroba kvalitných liečiv a ich medzinárodná distribúcia. Firma Roche sa rýchlo rozrastala a začala expandovať so svojím portfóliom na svetové trhy. Nové pobočky začali vznikať aj v zahraničí, medzi iným v Miláne, New Yorku, St. Petersburgu a v Londýne. Veľký úspech zožal sirup proti kašľu – Sirolin, ktorý sa aj vďaka pomarančovej príchuti stal hneď veľmi obľúbeným. Začal sa predávať v roku 1898 a na trhu ostal viac než 60 rokov. V roku 1909 priniesol Roche vďaka spolupráci s lekárom z Univerzitnej nemocnice v Berne H. Sahlim na trh analgetikum – Pantopon. Ale už v roku 1920 spoločnosť utŕžila veľkú stratu smrťou zakladateľa a vizionára v jednej osobe Fritza Hoffmanna.

Roche zvládol náročné obdobie Veľkej hospodárskej krízy vďaka nečakanému úspechu v oblasti produkcie syntetických vitamínov. Štúdie Markusa Guggenheima umožnili spoločnosti zaradenie sa k vtedajšej vedeckej komunite. V roku 1927 začal s výskumom vitamínov a jeho úsilie viedlo k výrobe syntetického vitamínu B1. To umožnilo návrat k predchádzajúcej prosperite a zároveň expanzii na americký trh. Nové administratívne centrum bolo otvorené v New Yorku a v roku 1929 aj fabrika v Nutley. Jej produkcia sa zameriavala na barbituráty, špecificky Allonal. Tento bol uvedený na trh už v roku 1920. Bol prvým produktom vyrobeným zo syntetických komponentov. V roku 1934, spoločnosť Roche bola prvá firma, ktorá začala masovo vyrábať syntetický vitamíc C pod názvom Redoxon.

Spoločnosť Roche sa v ďalšom období svojej existencie začala viac koncentrovať na rozšírenie svojej produkcie, tak aby nebola závislá len na výrobe vitamínov. Preto začala najmä po roku 1950 investovať do farmaceutického výskumu a v roku 1956 pri výskume bola náhodne objavená zložka benzodiazepínovej rady, ktorá mala želaný efekt: ukľudňovala bez spôsobovania ospalosti. Na trh tak tak bolo uvedené prvé antidepresívum iproniazid a nová skupina sedatív, známych ako trankvilizéry sa čoskoro stali významným trhovým segmentom. V roku 1962 otvoril Fluorouracil cestu na poli onkológie a portfólio spoločnosti sa rozšírilo na antidepresíva, baktériostatiká a výskum činiteľov pri liečbe nádorových ochorení.


Ďalším významným medzníkom bol rok 1963, kedy Roche uviedol na trh Valium, ktoré znamenalo výnimočný terapeutický úspech a zaradilo spoločnosť medzi najvýznamnejšie v oblasti produkcie psychotropných látok.

Koniec 60tych a začiatok 70tych rokov znamenal diverzifikáciu spoločnosti. Vo Švajčiarsku a v USA boli založené oddelenia, ktoré sa sústredili na vývoj a výrobu medicínskych prístrojov. Výroba diagnostických prístrojov otvorila spoločnosti dvere na nové trhy. Okrem prístrojovej techniky pre laboratóriá sa sústreďovali aj na nemocnice a ambulancie. Ocenenie Galien, ktoré je odovzdávané od roku 1970 vo Francúzsku za výnimočný prínos vo farmaceutickej oblasti získalo v roku 1974 za antiparkinsonikum Madopar. Bolo prvým z celkovo 27 ocenených produktov.

Od roku 1974 Roche začal pôsobiť aj v oblasti starostlivosti o pacientov s ochorením Diabetes Mellitus. Cieľom bolo zlepšiť kvalitu ich života prostredníctvom nástrojov nevyhnutných pre zber informácií a analýzu získaných dát a ich následnom využití pri terapii pacientov. Týmto spôsobom umožňuje ľuďom s diabetom prežívať ich život kvalitne a plnohodnotne.

V 80tych a 90tych rokoch spoločnosť začala budovať oddelené obchodné oddelenia, ktoré boli relatívne autonómne. Spoločnosť sa postupne rozdelila na štyri samostatné divízie: farmaceutickú, divíziu vitamínov, diagnostickú a divíziu kozmetiky. V Inštitúte molekulárnej biológie Roche bol izolovaný interferón alfa. Roche Nutley a Genetech začali spolupracovať na vývoji geneticky upravenej verzie uvedenej látky. V roku 1982 bolo na trh uvedené antibiotikum cefalosporínového rádu – Rocephin len štyri roky po jeho objave. V roku 1987 predbehol v predajoch ostatné produkty spoločnosti. Diagnostická divízia na trh uviedla biochemický analyzátor Cobas Bio/Mira.

Za svoju prácu v oblasti imunológie bol v roku 1984 ocenený Nobelovou cenou za medicínu prvý riaditeľ Inštitútu imunológie v Bazileji Niels Kaj Jerne. Ocenenie dostal spolu s Cézarom Milsteinom a Georgom Kohlerom za objav monoklonálnych protilátok. Ďalším oceneným bol pracovník uvedeného inštitútu Susumu Tonegawa, ktorý získal Nobelovu cenu v roku 1987 za svoju prácu v oblasti protilátok.

Od polovice 90tych rokov bolo na trh uvedených niekoľko produktov:

  • Herceptin – určený na liečbu metastazujúceho karcinómu prsníka
  • MabThera – znamená predĺženie života u pacientov s najčastejšou formou leukémie u dospelých bez progresu ich ochorenia
  • Invirase – prvý HIV proteázový inhibítor bol na trh uvedený v roku 1996 a v roku 1999 získal ocenenie Galien. Fuzeon a Valcyte znamenali ďalší posun v liečbe HIV. Účinkujú ako inhibítory fúzie. Svojim pôsobením vírusu HIV bránia v pripojeniu sa na povrch ľudských buniek a ich infikovaniu. Fuzeon získal ocenenie Galien v roku 2004.

Diagnostická divízia v roku 1995 uviedla na trh sériu nových produktov v rôznych oblastiach.

Z dôvodu sústredenia sa na oblasť zdravotnej starostlivosti, Roche predal svoje divízie – divíziu vitamínov a kozmetickú divíziu. V rámci svojich divízií je lídrom v preklenutí všetkých fáz od zachytenia a prevencie ochorení až po diagnostiku a liečbu. Avastin bol prvým v inovatívnej triede účinných látok používaných na liečbu metastázujúceho kolorektálneho karcinómu. Rovnako inovatívny je liek Tarceva, ktorý sa používa na liečbu pokročilej alebo metastatickej nemalobunkovej rakoviny pľúc. Využitím genetiky objavujú, rozvíjajú a vyrábajú produkty napomáhajúce v liečbe závažných, život ohrozujúcich ochorení.

Deväťdesiate roky boli významné aj pre oblasť diabetológie, kde Roche prichádza s inovatívnymi líniami Accutrend a Accu-Chek, ktoré znamenajú posun v oblasti testovania a manažmentu diabetu. Vďaka akvizícii a integrácii spoločnosti Disetronic pôsobiacej v oblasti výskumu a vývoja inzulínových púmp v roku 2003 sa Roche so svojou značkou Accu-Chek stala svetovým lídrom v integrovanom manažmente diabetu.

V marci 2009 sa Roche stal výlučným vlastníkom spoločnosti Genentech. Kombinácia portfólií oboch spoločností umožnila vytvoriť najväčšiu biotechnologickú spoločnosť v celosvetovom meradle. V súčasnosti sa spoločnosť orientuje len na výskum a inováciu v oblasti zdravotnej starostlivosti.