header bglogo rochelogo

Pred aplikáciou podkožnej kanyly miesto budúceho vpichu najskôr dôsledne, opakovane (2x) vydezinfikujeme. Vhodné sú alkoholové prípravky, ktoré aj vysušujú pokožku a fólia kanyly sa lepšie prilepí. Po samotnej aplikácii a vybratí vodiacej ihly, by pacient nemal pociťovať bolesť, pozorovať krvácanie ani opuch. Uvedené komplikácie signalizujú potrebu opätovnej, novej aplikácie. Výmena podkožnej kanyly musí byť pravidelná každé 3 dni. V súčasnosti máme k dispozícii dva základné typy podkožných kanýl – so šikmým a s kolmým vpichom. Veľa pacientov uprednostňuje kanyly s kolmou aplikáciou, ktorá je pomocou aplikátora pomerne jednoduchá a menej bolestivá. Z lekárskeho hľadiska sú častejšie preferované kanyly so šikmým vpichom pre podstatne nižší výskyt zalamovania v podkoží v porovnaní s kolmým vpichom. Pokiaľ dôjde k zalomeniu kanyly v podkoží a pacient nedostatočne, alebo pomaly reaguje na vzniknutú situáciu (rýchly vzostup glykémií) vzniká riziko rozvoja ketoacidózy, ktorá môže pacienta priamo ohrozovať. Preto sa odporúča zvýšená opatrnosť v prípade využívania kanýl s kolmým vpichom.