header bglogo rochelogo

Pacienti liečení pomocou inzulínovej pumpy (IP) by mali pravidelne vykonávať veľké glykemické profily, štandardne 2-3 krát mesačne. Veľmi dôležité sú nočné a ranné merania (spravidla o 21 hod, 24 hod, 03 hod a ráno na lačno). Pokiaľ je bazálne nastavenie inzulínu správne, potom glykémia pred spaním pretrváva počas celej noci na rovnakej úrovni. Ak napríklad glykémia pred spaním je 13 mmol/l a ráno po zobudení zostáva na hladine 12-14 mmol/l, potom je bazálne nastavnie v nočných hodinách optimálne. Samozrejme, že glykémia 13 mmol/l pred spaním je zvýšená, ale o nej nerozhoduje bazálne nastavenie, ale glykémia pred večerou, počet sacharidových jednotiek a dávka bolusového inzulínu na večeru. Ak napríklad glykémia pred spaním je 13 mmol/l a do rána klesne na 6 mmol/l, potom je bazálneho inzulínu v noci nadbytok, ktorý sa prejaví pokiaľ pôjde pacient s týmto bazálnym nastavením spať s dobrou glykémiou (napríklad 7 mmol/l). S veľkou pravdepodobnosťou v noci, alebo ráno prekoná hypoglykémiu. Uvedené zdôrazňuje nevyhnutnosť pravidelnej kontroly nočných a ranných glykémií a následná konzultácia s ošetrujúcim diabetológom.

Veľké glykemické profily predstavujú informačný základ pre úpravu a správne nastavenie bazálnych aj bolusových dávok u pacientov liečených pomocou IP.