header bglogo rochelogo

U pacientov s diabetom mellitus liečených len pomocou diabetickej diéty (bez užívania liekov na cukrovku, bez aplikácie inzulínu) sa meranie hladín glukózy v domácich podmienkach nevyžaduje. U týchto pacientov nie sú hradené prúžky do glukometra z verejného zdravotného poistenia.

Výnimku predstavujú pacientky s diabetom mellitus (DM) zisteným počas gravidity (gestačný DM), ktoré sú zvyčajne liečené len diabetickou diétou. Tieto pacientky pravidelne vykonávajú kontroly glykémií (glykemické profily) a testovacie prúžky hradí zdravotná poisťovňa.

 

Krátky návod na počítanie sacharidov

Počítanie sachardiov a kontrola životosprávy je jedným z dôležitých krokov úspešnej kontroly a liečby diabetu. Pravidelným počítaním množstva sacharidov, ktoré prijímate v potrave, pomáhate udržiavať hladinu glykémie v požadovanom cieľovom rozmedzí.Na začiatku sa to môže zdať zložité a časovo náročné, ale po čase zistíte, že je veľmi jednoduché. Ponúkame Vám teda krátky návod na počítanie sacharidov.

 

Stiahnuť

Sacharidové jednotky do vrecka

Stále máte pochybnosti o tom, čo je sacharidová jednotka a aké veľké množstvo jedla to znamená? Je pre Vás náročné spočítať koľko sacharidových jednotiek prijímate v potrave? V tejto brožúre Vám pomôžeme zorientovať sa v jedlách s nízkym a vysokým glykemickým indexom. Poradíme, ako čítať potravinové etikety a tiež aké odporúčané množstvo sacharidov je pre diabetika vhodné. A to všetko vo vreckovom formáte pre Vaše pohodlie.

 

Stiahnuť