header bglogo rochelogo

Diabetici, ktorí si aplikujú inzulín jeden až dvakrát denne (tzv. konvenčná inzulinoterapia) majú k dispozícii 50 testovacích prúžkov na dva mesiace. Frekvencia a časy merania glykémií pri tomto inzulínovom režime je individuálna po dohovore s diabetológom. Vzhľadom na to, že väčšina pacientov si aplikuje dlhodoboúčinkujúci inzulín pred spaním je potrebné venovať väčšiu pozornosť hodnotám glykémií nielen ráno na lačno, ale aj v noci (riziko poklesu hladiny cukru – hypoglykémie). Odporúča sa merať medzi 2-3 hod v noci aspoň dva krát mesačne - meriame pred spaním, v noci medzi 2-3 hod a ráno na lačno.

Dôležité je hodnoty prehľadne zaznamenávať napríklad tabuľkovou formou do denníka, ktorý je dostupný na diabetologickej ambulancii. Pokiaľ pacient liečený inzulínom prichádza na kontrolu bez záznamov hodnôt (v najhoršom prípade aj bez glukometra) chýba lekárovi základný zdroj informácií o kompenzácii diabetu. Len ústne podanie pacientom o hladinách glykémií je často neobjektívne a samozrejme chýba prehľadnosť.