header bglogo rochelogo

Pacienti liečení orálnymi antidiabetikami (tabletami) majú nárok na 50 prúžkov do glukometra na obdobie štyroch mesiacov. U týchto pacientov sa zvyčajne odporúča meranie glykémií prevažne ráno na lačno a tiež jednu až dve hodiny po hlavných jedlách (t.j. štyri až päť meraní v priebehu dňa), pričom často postačuje realizácia jedného spomínaného celodenného merania (glykemického profilu) mesačne. U časti pacientov (liečených len metforminom) sa spravidla monitoring glykémií nevyžaduje, postačuje kontrola glykémií na ambulancii a pravidelné sledovanie glykovaného hemoglobínu (HbA1c). Pri liečbe určitými liekovými skupinami (deriváty sulfonylurey) je zvýšené riziko poklesu hladín krvného cukru (hypoglykémie), ktoré sú sprevádzané nadmerným hladom, potením, nevoľnosťou, bledosťou, búšením srdca, trasom rúk. Pri uvedených prejavoch (najmä náhle vzniknutých) je potrebné ešte pred preliečením (glukóza, sladký nápoj) zmeranie glykémie a zaznamenanie do denníka (čas, hodnota glykémie, stručne ťažkosti). Pri najbližšej ambulantnej kontrole musí byť diabetológ o hypoglykémiách informovaný. Častejšie meranie glykémií sa odporúča u pacientov liečených kombináciou viacerých orálnych antidiabetík (liekov) u ktorých nie sú uspokojivé výsledky a perspektívne sa plánuje prechod na inzulinoterapiu.