header bglogo rochelogo

Dlhodobá (niekoľkoročná) neuspokojivá kompenzácia diabetu vedie k poškodeniu obličiek, ktoré nazývame diabetická nefropatia. Tak ako v prípade očných komplikácií sa jedná o mikrovaskulárnu komplikáciu, pri ktorej sa poškodzujú drobné cievy. Dochádza k postihnutiu najmä obličkových glomerulov a poruche (až postupnej strate) ich filtračnej schopnosti. V úvodných štádiách poškodenia obličiek cukrovkou sa zvyšuje odpad (v moči) bielkoviny albumín a to vo veľmi malých množstvách (vyšetrenie mikroalbuminúrie), táto fáza je ešte reverzibilná s možnou úpravou. Pri ďalšej progresii sa močové straty bielkovín zvyšujú, klesá funkcia obličiek, v najťažších prípadoch pacient postupne prestáva močiť a je trvalo odkázaný na filtráciu krvi pomocou prístroja (hemodialýza), alternatívou môže byť transplantácia obličky.

Diabetická nefropatia sa vyvinie približne u 30% pacientov s diabetom. V rozvinutých krajinách je najčastejšou príčinou chronického zlyhania obličiek a zaradenia do trvalého dialyzačného programu.

Obličkové poškodenie pri cukrovke je trvalé, nedá sa zvrátiť, je možné ho spomaliť a prípadne zastaviť. Preto je základným prístupom prevencia vzniku. Z ovplyvniteľných faktorov je potrebné optimalizovať glykémie, hodnoty krvného tlaku, hladiny krvných tukov (lipidov) a prestať fajčiť.