header bglogo rochelogo

Diabetická neuropatia (DN) znamená postihnutie nervového systému pri cukrovke. Vzniká poškodením nervových buniek a z nich vedúcich nervových vlákien, poškodením buniek obaľujúcich nervové vlákna (ktoré majú zabezpečiť rýchle vedenie nervového vzruchu) a tiež poškodením drobných ciev (krvné vlásočnice, kapiláry) vyživujúcich jednotlivé nervy. DN patrí medzi najčastejšie chronické komplikácie, postihuje približne 50% diabetikov.

Periférna (somatická) DN predstavuje poškodenie inervácie prevažne končatín. Pri postihu senzitívnych nervových vlákien je porušené vnímanie dotyku, tepla, chladu, vibrácie, bolesti. Pri poškodení motorických nervových vlákien (ktoré inervujú priečne pruhované svalstvo končatín) vznikajú kŕče, svalová slabosť, porucha mobility. Pri periférnej DN sa pacienti sa sťažujú na pocity pálenia, brnenia, mravenčenia, kľudové kŕče, oslabenie citlivosti, najmä v oblasti predkolení.

Autonómna (vegetatívna) DN znamená postihnutie inervácie srdcovocievnej, tráviacej a močovopohlavnej sústavy. Porucha autonómnej inervácie sa môže prejaviť ako závrate (porucha regulácie srdcovej frekvencie a krvného tlaku), nebolestivá ischemická choroba srdca, pocity plnosti žalúdka alebo naopak časté hnačkovité stolice, ťažkosti s močením, porucha erekcie až inkontinencia.