header bglogo rochelogo
1

Vlastnosti

Výhody
  • Super-rýchle plnenie cez širokú kapiláru tvaru Y, jednoduché na použitie, pomáha používateľom s obmedzenou zručnosťou
  • 6 zlatých elektród zlepšilo detekciu poddávkovania, pretestové kontroly
  • Kontrastné dávkovanie, lepšie viditeľná dávkovacia oblasť a aplikácie krvi
  • Vzorka 0,6 μL, AST, väčšie pohodlie
  • Jednoduchá manipulácia so 7 mm testovacím prúžkom
  • Označené "Accu Chek" Zosilnené značkovanie

Odber krvnej vzorky

Krv odobranú po vpichu z bruška prsta nazývame kapilárna (kapiláry sú drobné cievy v koži a podkoží). Miesto vpichu musí byť dobre prekrvené. Odporúča sa ľahké trenie budúceho miesta vpichu v trvaní niekoľkých sekúnd. Krv z miesta vpichu by mala voľne vytekať. Pokiaľ sa tak nedeje, zľahka stláčame bočné strany bruška prsta, ale nie miesto vpichu. Prvú kvapku vždy zotierame tampónom, pretože táto krv obsahuje prímes tkanivového moku. Ak by sme merali hladinu glukózy z prvej kvapky, mohli by sme získať falošne nízke hodnoty. Častou chybou pri meraní je nedostatočná hĺbka vpichu a tiež vytláčanie krvi z miesta vpichu masážou, čo spôsobuje hemolýzu (poškodenie a rozpad krviniek) a tým sa mení zloženie krvi. Taktiež sa neodporúča miesto vpichu dezinfikovať pretože dezinfekčné prostriedky môžu tiež spôsobovať hemolýzu a ovplyvniť výsledok odberu. Plne postačuje bežná hygiena. Pokiaľ pacient držal v ruke niečo sladké (napr. pomaranč, čokoládu) je potrebné dôkladne si umyť ruky v čistej vode. Dôležité je tiež pravidelné striedanie miest vpichu, či už v rámci bruška jedného prsta ako aj medzi jednotlivými prstami. V prípade, že hodnotu glykémie z kapilárnej krvi nestanovujeme glukometrom, ale kapilárnu krv odoberáme do malých umelohmotných skúmaviek (mikroskúmaviek) a odosielame do laboratória platia určité pravidlá. Mikroskúmavky by mali obsahovať okrem protizrážanlivého (antikoagulačného) prostriedku aj prídavok fluoridu sodného. Pokiaľ skúmavka neobsahuje fluorid sodný, musí byť glykémia vyšetrená do 1 hodiny, pretože dochádza k rozpadu glukózy (glykolýze) a hodnota glykémie sa znižuje (falošne nízke hodnoty glykémie).