header bglogo rochelogo
4

Testovacie prúžky Accu-Chek Instant s glukomerom Accu-Chek Instant sú určené na kvantitatívne stanovenie glukózy v čerstvej kapilárnej krvi ako pomôcka pri monitorovaní efektívnosti kontroly glykémie.

Výsledok je možné jednoducho porovnávať s výsledkami získanými pomocou laboratórnych metód.

Vlastnosti

 • Balenie: 50 ks prúžkov
 • Nanášanie vzorky krvi: Na koniec testovacieho prúžka (žltá aplikačná plocha)
 • Samonasávanie: Áno. Meranie sa spustí až pri dostatočnej vzorke krvi, možnosť dosatia do 4 sekúnd
 • Výsledok merania: Do 4 sekúnd
 • Vzorka: Plná kapilárna krv
 • Veľkosť vzorky: 0,6 mikrolitru (µl)
 • Rozsah merania: 0,6-33,3 mmol/l
  Rozsah hematokritu: 10-65%
 • Kalibrácia prúžku: Plazmový ekvivalent
 •  Možnosť merania z alternatívnych miest: Áno – dlaň, predlaktie, nadlaktie
 • Uchovávanie: pri teplote medzi 4 až 30 C. Neuchovávajte pri vysokých teplotách alebo vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni alebo kuchyni.
 • Výrobca: Roche s.r.o.
 • ŠÚKL kód: D98853
 • Spotrebujte: Do doby uvedenej na krabičke. Použitie testovacích prúžkov po dátume expirácie môže viesť k chybným výsledkom.