header bglogo rochelogo
1

Vlastnosti

  • Nastaviteľná hĺbka prieniku
  • 11 stupňov pokrýva nominálne vysunutie ihly dopredu od 0,8 až do 2,3 mm.
  • Jedinečná technológia Clixmotion predchádza roztrhnutiu kožného tkaniva.
  • Priemer ihly: 0,4 mm
  • Špeciálne a precízne výsledkyi
  • Potiahnutá ihla umožňuje hladký prienik ihly.
  • Použité lancety sú vysúvateľné.
  • Sterilizované gama žiarením 25 kGy.

Technické parametre

Získavanie vzoriek kapilárnej krvi odberovým systémom Accu-Chek Softclix je jednoduché a bezpečné len na osobné použitie. Môžete používať štandardné lancety Accu-Chek Softclix a XLK-lancety Accu-Chek Softclix XL.

Použitie

Odberové lancety sú sterilné oceľové ihličky, ktoré sa zasúvajú do odberových pier. Najskôr sa lanceta vloží do odberového pera a následne je potrebné otočením a potiahnutím odstrániť ochrannú krytku lancety. Po vložení lancety sa odberové pero „zatvorí“. Pred použitím sa natiahne pružina a odberové pero sa priloží na miesto odberu krvi. Stlačíme odisťovacie tlačidlo a ihla vystrelí do kože do hĺbky, ktorá je nastavená na odberovom pere. Proces vystrelenia lancety je veľmi rýchly. Podľa odporučenia výrobcu sa lancety majú vymieňať po každom odbere kapilárnej krvi. Z praktických skúseností ale vyplýva, že pacienti zvyčajne vymieňajú lancety po 5-10 odberoch, keď začnú pociťovať väčšiu bolestivosť pri vpichu čo znamená, že hrot lancety už nie je taký ostrý ako pri prvých odberoch. V súčasnosti máme k dispozícii aj odberové perá, v ktorých sa vymieňajú celé zásobníky lanciet a každá z nich sa dá použiť len raz. Táto forma predstavuje vyššiu bezpečnosť pre pacienta v zmysle možného prenosu infekčných ochorení. Platí zásada, že odberové pero (autolanceta) sa nesmie požičiavať a prenášať medzi pacientmi.