header bglogo rochelogo
lanceta fastclix1

TECHNICKÉ PARAMETRE

Technické údaje bubienka: Počet lanciet v jednom bubienku: 6 Displej stavu lanciet: Áno (indikovaný počet nepoužitých lanciet) Nové a použité bubienky musia byť odlíšené: Áno (polohou modrého prstenca na červenej značke) Opätovné použitie likvidovaných/odstránených bubienkov: Nie Opätovné použitie lanciet: Áno (po výbere novej lancety sa predchádzajúce lancety nemôžu znovu použiť) Bezpečnostné vlastnosti:
  • Automatické odstránenie čiapočky na ochranu sterility
  • Prekrytý hrot ihly
  • Opätovné použitie odstráneného bubienka nie je možné bez nesprávneho zaobchádzania
Zmena k ďalšej lancete: Podľa potreby (keď zariadenie nie je naplnené) Výmena bubienka: Kedykoľvek: Výmena kompletného bubienka: Manuálna, bez ejektora Likvidácia bubienka: S domácim odpadom Exspirácia sterility: 4 roky Technické údaje lancety: Priemer: ihly 0,3 mm (30G) Potiahnuté silikónom: Nie Bez latexu: Áno Prerezanie ihly: Špeciálny Accu-Chek Softclix rez s 3 fazetami

POUŽITIE

Odberové lancety sú sterilné oceľové ihličky, ktoré sa zasúvajú do odberových pier. Najskôr sa lanceta vloží do odberového pera a následne je potrebné otočením a potiahnutím odstrániť ochrannú krytku lancety. Po vložení lancety sa odberové pero „zatvorí“. Pred použitím sa natiahne pružina a odberové pero sa priloží na miesto odberu krvi. Stlačíme odisťovacie tlačidlo a ihla vystrelí do kože do hĺbky, ktorá je nastavená na odberovom pere. Proces vystrelenia lancety je veľmi rýchly. Podľa odporučenia výrobcu sa lancety majú vymieňať po každom odbere kapilárnej krvi. Z praktických skúseností ale vyplýva, že pacienti zvyčajne vymieňajú lancety po 5-10 odberoch, keď začnú pociťovať väčšiu bolestivosť pri vpichu čo znamená, že hrot lancety už nie je taký ostrý ako pri prvých odberoch. V súčasnosti máme k dispozícii aj odberové perá, v ktorých sa vymieňajú celé zásobníky lanciet a každá z nich sa dá použiť len raz. Táto forma predstavuje vyššiu bezpečnosť pre pacienta v zmysle možného prenosu infekčných ochorení. Platí zásada, že odberové pero (autolanceta) sa nesmie požičiavať a prenášať medzi pacientmi.