header bglogo rochelogo

Pozor! Výroba glukomera Accu-Chek Performa bola ukončená. V prípade, že sa Vám tento glukomer pokazil, alebo ho chcete vymeniť, kontaktujte prosím našu zákaznícku linku pre glukomery.

performa1

POPIS

Všeobecné informácie:

Glukomer Accu-Chek Performa s testovacími prúžkami Accu-Chek Performa je určený na diagnostické použitie in vitro pre odborný zdravotnícky personál v klinických podmienkach i pre diabetikov doma na meranie glykémie. Uložené výsledky si môžete preniesť do počítača pomocou zariadenia Accu-Chek SmartPix.

Vlastnosti:

 • No coding
 • Nie je potrebné glukomer vopred nastavovať
 • Jednoduché 3-krokové testovanie
 • Veľký, ľahko čitateľný displej
 • Kompaktný moderný dizajn s nekĺzavým uchopením
 • Jednoduché testovanie
 • Test za 5 sekúnd
 • Veľkosť vzorky 0,6 mikrolitra
 • Ľahká manipulácia s prúžkami s veľkou dávkovacou plochou
 • Nastaviteľné upozornenie hypoglykémie
 • Pamäť s kapacitou 500 hodnôt
 • 7, 14, 30 a 90-dňové priemery testov
 • Označenia hodnôt pred jedlom a po jedle
 • Priemerné hodnoty pred jedlom a po jedle
 • Pripomenutie testu po jedle

TECHNICKÉ PARAMETRE

 • Vlhkosť: až do 90 % relatívnej vlhkosti
 • Kapacita pamäte: až do 500 výsledkov glykémie a až do 20 kontrolných výsledkov s ich časom, dátumom a akoukoľvek značkou výsledku merania
 • Priemery testov: 7, 14 , 30 a 90 dní
 • Transfer údajov: pomocou infračerveného rozhrania (bezdrôtovo)
 • Objem krvi: 0,6 μL
 • Skladovacie podmienky glukomera: teplota: -25–70 °C
 • Kapacita pamäte 500 výsledkov merania glykémie a 20 kontrolných výsledkov s časom a dátumom
 • Automatické vypnutie: po 2 minútach
 • Batéria: jedna 3-voltová lítiová batéria (gombíkový typ CR2032)
 • Displej: LCD
 • Rozmery: 94 × 52 × 21 mm (DŠV)
 • Hmotnosť: cca 59 g (s batériou)
 • Konštrukcia: vreckový počítač
 • Trieda ochrany III
 • Typ glukomera: glukomer Accu-Chek Performa je vhodný na nepretržitú prevádzku.
 • Rozsah merania: 10 mg/dl – 600 mg/dl 0,6 mmol–33,3 mmol

VHODNÝ TYP BATÉRIÍ

 • Odporúčaný typ batérií pre použitie pre produkty značky Accu-Chek s ohľadom na ich životnosť sú batérie výrobcu PANASONIC. V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie použité batérie nevhadzujte do kontajnerov určených na bežný komunálny odpad, ale odovzdajte na špecializovanom zbernom mieste v súlade s platnými predpismi.
VAROVANIE
 • Nebezpečenstvo zadusenia. Malé časti. Uchovávajte mimo dosahu detí do 3 rokov.
 • Nové a používané batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Požitie alebo zasunutie do tela môže spôsobiť chemické popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť do 2 hodín od prehltnutia. Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérie alebo k jej zasunutiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
 • Ak sa priečinok na batériu nedá bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Kontaktujte Roche.

MERANIE GLYKÉMIE A TESTOVANIE

Pred prvým meraním glykémie nastavte váš glukomer správne. Potrebujete glukomer, testovací prúžok, odberové pero a lancetu.

performa meranie glykemie

 1. Umyte a osušte si ruky.
 2. Pripravte si odberové pero.
 3. Preverte dátum exspirácie na tube s testovacími prúžkami. Testovacie prúžky po uplynutí dátumu exspirácie nepoužívajte.
 4. Testovací prúžok zasuňte do glukomera v smere, ktorý ukazujú šípky. Glukomer sa zapne a pípne.
 5. Ak bliká symbol kvapky krvi, pichnite si odberovým perom do prsta.
 6. Prst jemne stlačte, aby ste podporili prúdenie krvi. Napomáha to vytvoreniu kvapky krvi.
 7. Dotknite sa kvapkou krvi prednej hrany žltého okienka na testovacom prúžku. Krv nenanášajte na vrch testovacieho prúžku. Keď je na testovacom prúžku dostatok krvi, glukomer pípne a bliká.
 8. Výsledok merania sa objaví na displeji. Testovací prúžok nechajte zasunutý v glukomeri, ak chcete výsledku merania prideliť označenie. Preštudujte si 2. kapitolu Označovanie výsledkov merania glykémie a nastavovanie pripomienky merania po jedle. V opačnom prípade použitý testovací prúžok vyberte a zlikvidujte. Po úspešnom meraní sa glukomer vypne 5 sekúnd po vybratí testovacieho prúžka.

Režimy domáceho (ambulantného) monitorovania glykémie sú stanovené podľa typu liečby diabetu mellitus (orálne antidiabetiká, inzulinopterapia). V súčasnosti sa kladie veľký dôraz nielen na dosiahnutie cieľovej glykémie na lačno (pred jedlom) ale tiež na dosiahnutie optimálnej glykémie dve hodiny po jedle. Klinické štúdie zistili, že pri znižujúcich sa hodnotách glykovaného hemoglobínu (HbA1c) viac prispieva glykémia po jedle na celkovej glykemickej kontrole. Ukázalo sa, že pri hodnotách HbA1c < 7,3% môže prispenie glykémie po jedle na hodnote HbA1c predstavovať až 70%, zatiaľ čo pri hodnotách HbA1c > 9,3% môže prispenie glykémie po jedle na hodnote HbA1c predstavovať len 40%. Kontrola glykémie po jedle je veľmi dôležitá. Výška glykémií po jedle priamo súvisí aj s rozvojom komplikácií diabetu a tiež s rizikom cievnych komplikácií (infarkt myokarku, mozgová príhoda, nedokrvenosť dolných končatín).

Z uvedeného vyplýva nevyhnutnosť okrem pravidelnej kontroly glykémie na lačno resp. pred jedlom (cieľová glykémia 5,0-6,0 mmol/l) taktiež kontrola glykémie dve hodiny po jedle (cieľová glykémia 5,0-7,5 mmol/l).

Štrukturované testovanie glykémií predstavuje pravidelnú kontrolu glykémií na lačno (pred jedlom) a dve hodiny po jedle (po raňajkách, po obede, po večeri) a podľa potreby aj v nočných hodinách (pred spaním a v noci o 02-03 hodine). Častosť meraní je individuálna, závisí od typu liečby diabetu, určuje ju ošetrujúci diabetológ. Je vhodné, aby pacient viedol pravidelné prehľadné záznamy nameraných hodnôt.

VIDEO

Videotréning