header bglogo rochelogo

Diabetická diéta by mala byť pestrá, vyvážená s dostatkom vlákniny, minerálnych látok, vitamínov a primeraným energetickým obsahom. Veľký dôraz je kladený na pravidelnosť jedál. Pacienti s diabetom mellitus 2. typu liečení „len“ diabetickou diétou sú spravidla v pásme nadváhy alebo obezity. Preto je potrebné stabilizovať a v optimálnom prípade zredukovať hmotnosť. Ich strava by mala byť pravidelná, preferujú sa častejšie jedlá s nižším energetickým obsahom. Skupina pacientov liečených orálnymi antidiabetikami (tabletami) je veľmi rôznorodá. Niektoré lieky zvyšujú riziko poklesu glykémie, ktoré je najvyššie počas dňa, najmä predpoludním, preto sa odporúča menšia desiata, prípadne olovrant ako prevencia hypoglykémie. Na toto riziko upozorní ošetrujúci diabetológ v čase nasadzovania liečby. U diabetikov liečených inzulínom o frekvencii jedál rozhoduje typ krátkoúčinkujúceho inzulínu. Máme k dispozícii inzulíny pri ktorých pacienti 2 hodiny po hlavnom jedle pravidelne jedávajú doplnkové jedlo (desiata, olovrant, druhá večera), sú to tzv. humánne inzulíny (Humulin R, Actrapid, Insuman Rapid). Druhú skupinu predstavujú krátkoúčinkujúce inzulíny pri ktorých jedávajú pacienti len hlavné jedlá (bez doplnkových jedál), sú to tzv. inzulínové analógy (Humalog, Novorapid, Apidra).