header bglogo rochelogo
1

VšEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zjednodušená manipulácia s glukomerom Performa Nano:

Ak obdržíte v balení glukomera , alebo prúžkov čierny čip, vložte ho do glukomera. Tento čip už nemusíte meniť a vyťahovať ani pri novom balení prúžkov. Je univerzálny a presný. Kódovanie Vášho glukomera sa výrazne zjednoduší. Odteraz budete dostávať aj prúžky bez kódovacieho čipu. Nie je viac potrebný. Ak ste však čip omylom vyhodili, obráťte sa na našu Hot Line 0800 120 200. Tam Vám s Vašim problémom pomôžu.

Všeobecné informácie:

Systém Accu-Chek® Performa Nano predstavuje významný krok smerom k zachovaniu a posilneniu vedúcej pozície Roche Diagnostics na globálnom trhu starostlivosti o diabetikov Diabetes Care. Systém Accu-Chek Performa Nano obohatil neintegrovanú platformu vlastnosťami, ako je malý formát, automatické podsvietenie a nový dizajn bez oslabenia jedinečných kontrol kvality a spoľahlivosti, vďaka ktorej sa systém Accu-Chek Performa stal taký známy. Našim zákazníkom, ktorí sa pripájajú k malému, elegantnému a spoľahlivému prístroju.

Vlastnosti:

 • Glukomer nepatrnej veľkosti.
 • Test za 5 sekúnd
 • Veľkosť vzorky 0,6 mikrolitra.
 • Automaticky podsvietený displej
 • Pamäť s kapacitou 500 hodnôt
 • 7-, 14-, 30- a 90-dňové priemery testov
 • Označenia hodnôt pred jedlom a po jedle
 • Priemerné hodnoty pred jedlom a po jedle
 • Pripomenutie testu po jedle
 • 4 nastaviteľné pripomenutia testov
 • Indikátor hypoglykémie
 • Všeobecný indikátor
 • Zadržanie času a dátumu po dobu 72 hodín
 • Automatická kontrola identifikácie

Farba platformy: Pantone 202

TECHNICKÉ PARAMETRE

 • Displej: LCD s automatickým podsvietením
 • Napájanie (2) 3V lítiové batérie (CR2032)
 • Životnosť batérie: Približne 1000 testov
 • Prevádzkové podmienky systému: (6 °C až 44 °C)
 • Podmienky skladovania: (–25 °C až +70 °C)
 • Prevádzkové rozpätie relatívnej vlhkosti: 10 % – 90 %
 • Kapacita pamäte: 500 výsledkov s dátumom a časom
 • Rozmery: 43 x 69 x 20 mm (d x š x v)
 • Hmotnosť: Približne 40,0 g s batériami
 • Dátový port: Infračervené (IČ) okno
 • Princíp testu: elektrochemický
 • Priemery testov: 7-, 14-, 30- a 90-dňové s priemermi pred a po jedle
 • Iné vlastnosti: Indikátor hypoglykémie – Markéry pred a po jedle – 4 nastaviteľné pripomenutia testu – Všeobecný markér – Pripomenutie po jedle – Automatická kontrola ID
 • Kódovanie: Automatické (pomocou kódovacieho čipu)
 • Objem krvnej vzorky: 0,6 μl
 • Rozsah merania 0,6 až 33,3 mmolu/L (10 až 600 mg/dL)
 • Druhy vzoriek: Accu-Chek Performa Nano: kapilárna, žilná, cievna, novorodenecká
 • Dávkovanie vzorky: Kapilárna plniaca funkcia vhodná pre AST
 • Rozsah hematokritu: 10 % až 70 %
 • Kontrola kvality: 2 hladiny kontrolných roztokov Accu-Chek Performa
 • Trvanlivosť. 18 mesiacov pri izbovej teplote (IT)

VHODNÝ TYP BATÉRIÍ

 • Odporúčaný typ batérií pre použitie pre produkty značky Accu-Chek s ohľadom na ich životnosť sú batérie výrobcu PANASONIC. V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie použité batérie nevhadzujte do kontajnerov určených na bežný komunálny odpad, ale odovzdajte na špecializovanom zbernom mieste v súlade s platnými predpismi.
VAROVANIE
 • Nebezpečenstvo zadusenia. Malé časti. Uchovávajte mimo dosahu detí do 3 rokov.
 • Nové a používané batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Požitie alebo zasunutie do tela môže spôsobiť chemické popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť do 2 hodín od prehltnutia. Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérie alebo k jej zasunutiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
 • Ak sa priečinok na batériu nedá bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Kontaktujte Roche.

MERANIE GLYKÉMIE A TESTOVANIE

Režimy domáceho (ambulantného) monitorovania glykémie sú stanovené podľa typu liečby diabetu mellitus (orálne antidiabetiká, inzulinopterapia). V súčasnosti sa kladie veľký dôraz nielen na dosiahnutie cieľovej glykémie na lačno (pred jedlom) ale tiež na dosiahnutie optimálnej glykémie dve hodiny po jedle. Klinické štúdie zistili, že pri znižujúcich sa hodnotách glykovaného hemoglobínu (HbA1c) viac prispieva glykémia po jedle na celkovej glykemickej kontrole. Ukázalo sa, že pri hodnotách HbA1c < 7,3% môže prispenie glykémie po jedle na hodnote HbA1c predstavovať až 70%, zatiaľ čo pri hodnotách HbA1c > 9,3% môže prispenie glykémie po jedle na hodnote HbA1c predstavovať len 40%. Kontrola glykémie po jedle je veľmi dôležitá. Výška glykémií po jedle priamo súvisí aj s rozvojom komplikácií diabetu a tiež s rizikom cievnych komplikácií (infarkt myokarku, mozgová príhoda, nedokrvenosť dolných končatín). Z uvedeného vyplýva nevyhnutnosť okrem pravidelnej kontroly glykémie na lačno resp. pred jedlom (cieľová glykémia 5,0-6,0 mmol/l) taktiež kontrola glykémie dve hodiny po jedle (cieľová glykémia 5,0-7,5 mmol/l). Štrukturované testovanie glykémií predstavuje pravidelnú kontrolu glykémií na lačno (pred jedlom) a dve hodiny po jedle (po raňajkách, po obede, po večeri) a podľa potreby aj v nočných hodinách (pred spaním a v noci o 02-03 hodine). Častosť meraní je individuálna, závisí od typu liečby diabetu, určuje ju ošetrujúci diabetológ. Je vhodné, aby pacient viedol pravidelné prehľadné záznamy nameraných hodnôt.

VIDEO

Videotréning