header bglogo rochelogo

Na vzniku diabetu mellitus 2. typu (DM-2) sa podieľajú faktory vonkajšie a vrodené. Genetické, alebo vrodené faktory, sú predmetom intenzívneho výskumu, o ich vplyve svedčí častejší výskyt DM-2 u pokrvných príbuzných, v jednotlivých rodinách. Na druhej strane výrazný vplyv na vznik diabetu majú aj vonkajšie, alebo získané faktory, medzi ktoré patrí nadváha či obezita, zníženie fyzickej aktivity, nadmerné psychické zaťaženie, zmena stravovacích návykov (nadmerná konzumácia tukov, jednoduchých sacharidov, nedostatok vlákniny, celkovo zvýšený energetický príjem). Kombináciou uvedených faktorov postupne dochádza k rozvoju inzulínovej rezistencie, čo zjednodušene znamená zníženie účinnosti vlastného inzulínu (vyprodukovaného beta-bunkami pankreasu) na tkanivá organizmu (najmä pečeňové bunky, svalové a tukové tkanivo). Beta-bunky pankreasu často vytvárajú väčšie množstvo inzulínu ako u zdravých jedincov v snahe prekonať zníženú citlivosť tkanív. Časom sa beta-bunky môžu vyčerpať s následným poklesom produkcie inzulínu. Na vzniku DM-2 sa teda v konečnom dôsledku podieľa znížená citlivosť na inzulín a porucha sekrécie inzulínu. Treba zdôrazniť, že vznik (čas diagnózy) DM-2 sa posúva do stále mladších vekových skupín, čo súvisí so zmenami životného štýlu v posledných desaťročiach.