header bglogo rochelogo

Počas dovolenky sa odporúča častejšie realizovať veľké glykemické profily z dôvodu tendencie k rozkolísaniu glykémií. Príčinou býva častejšia, nepravidelná strava, fyzická aktivita (šport), posun spánku. Podľa možností je potrebné zachovať pravidelné časy jedál, štandardné množstvá sacharidových jednotiek a ako bolo spomenuté častejšie kontrolovať glykémie. Neodporúča sa počas dovolenky odpájať inzulínovú pumpu (IP) s dočasným prechodom na inzulínové perá, pretože hrozí zhoršenie kompenzácie. Nie je vhodné ponechávať IP niekoľko hodín na otvorenom slnku, môže dôjsť k poškodeniu inzulínu a zníženiu jeho účinku. Pacient cestujúci do zahraničia musí mať dostatok náhradného spotrebného materiálu, inzulínu, nesmieme zabúdať na zdravotné poistenie.