header bglogo rochelogo

V prípade cestovania (do zahraničia, turistika, práca na odľahlých miestach atď) by mal mať každý pacient liečený inzulínovou pumpou v rámci kompletnej výbavy (náhradný spotrebný materiál, inzulín, dezinfekcia) k dispozícii aj dve inzulínové perá s bolusovým + bazálnym inzulínom a to pre prípad zlyhania funkcie IP. Je vhodné mať taktiež doporučené dávkovanie (pre inzulíny v perách) od svojho ošetrujúceho diabetológa. Pri prechode na „náhradný“ inzulínový režim sa realizuje od úvodu veľký glykemický profil a pacient podľa možností čo najskôr kontaktuje diabetológa (telefonicky, mail) s cieľom konzultácie.

Súčasťou výbavy pri cestovaní by mal byť samozrejme glukometer a dostatok testovacích prúžkov. Je žiadúce, aby mali pacienti pri sebe GlucaGen HypoKit, ktorý sa pri ťažkej hypoglykémii (porucha, prípade strata vedomia) aplikuje druhou osobou podkožne alebo vnútrosvalovo a dokáže v priebehu niekoľkých minút zvýšiť glykémiu s následnou úpravou vedomia. Pacient liečený inzulínom by mal mať v dokladoch viditeľný údaj „som diabetik liečený inzulínom“ (aj v angličtine), a to pre prípad ak by došlo k ťažkej hypoglykémii a postihnutého nájde v bezvedomí druhá osoba, ktorá môže poskytnúť pomoc a privolať lekára. Ten má od úvodu k dispozícii dôležité informácie o pacientovi.