header bglogo rochelogo

 

UPOZORNENIE / REMINDER

Od 2.5.2018 je naša nová poštová adresa: As of May 2, 2018, our new postal address is: Roche Slovensko, s.r.o., Diagnostics Division, Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovakia

Počas ochorenia (napr. chrípka, zápaly dýchacích ciest) sa pravidelne stretávame s výraznejším nárastom glykémií. V týchto situáciách vyžaduje organizmus zvýšený prísun inzulínu, čo je pri liečbe inzulínovou pumpou optimálne zabezpečiť prechodným zvýšením bazálnej rýchlosti. Za pravidelného monitoringu glykémií zvyšujeme bazálnu rýchlosť počas dňa o 10-20%, podľa potreby opakovane. Celkové zvýšenie bazálnej rýchlosti môže postupne dosiahnuť 150-200% pôvodných dávok. V noci zvyšujeme bazálne nastavenie opatrne a len v prípade, kedy pozorujeme postupný nárast glykémií aj v nočných a ranných hodinách. Vždy musíme pri nočnom zvyšovaní (o 5-10%) pravidelne kontrolovať glykémie pred spaním, v noci o 02-03 hod a ráno po zobudení – pokiaľ je zvýšenie nedostatočné a glykémie v noci naďalej rastú zvýšenie opakujeme. Po odoznení ochorenia sa postupne vraciame na pôvodné hodnoty bazálneho inzulínu. Počas choroby denne vyšetrujeme moč na prítomnosť acetónu, ktorý signalizuje akútny nedostatok inzulínu. Pri jeho pozitivite a zvýšenej glykémii sa odporúča zvýšenie príjmu tekutín, výmena podkožnej kanyly a aplikácia korekčného bolusu. Pokiaľ pretrváva acetón v moči a nedochádza k poklesu zvýšenej glykémie je nevyhnutné vyhľadať lekára.