header bglogo rochelogo

 

UPOZORNENIE / REMINDER

Od 2.5.2018 je naša nová poštová adresa: As of May 2, 2018, our new postal address is: Roche Slovensko, s.r.o., Diagnostics Division, Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovakia

V záujme ochrany matky a dieťaťa je počas gravidity potrebné optimalizovať všetky faktory, ktoré ovplyvňujú glykemickú kontrolu. Najdôležitejší je prvý trimester tehotenstva (konkrétne prvých osem týždňov) kedy prebieha organogenéza – vývoj zárodkov jednotlivých orgánových systémov. Z uvedeného vyplýva, že už v čase počatia musí byť diabetička niekoľko mesiacov čo najlepšie metabolicky kompenzovaná, aby úvodná fáza gravidity prebiehala bez komplikácií, aby sa minimalizovalo riziko vrodených chýb dieťaťa a samozrejme riziko komplikácií matky. Preto musí byť každé tehotenstvo diabetičky plánované pod vedením diabetológa a podľa potreby v spolupráci ďalších špecialistov (oftalmológ, nefrológ, gynekológ).

Počas gravidity je potrebný častejší monitoring glykémií, v úvodných mesiacoch je zvýšené riziko hypoglykémií (aj v nočných hodinách, nadránom). Postupne počas tehotenstva vplyvom zvýšenia hmotnosti a hormonálnych zmien narastá potreba inzulínu, niekedy aj na dvojnásobok východiskových hodnôt, pričom po pôrode sa dávky inzulínu rýchlo znížia. Sú nevyhnutné častejšie kontroly na diabetologickej ambulancii (zvyčajne každé 2 až 3 týždne). V prípade potreby sa liečba pomocou inzulínovej pumpy optimálne začína niekoľko mesiacov pred začiatkom gravidity.