header bglogo rochelogo

 

UPOZORNENIE / REMINDER

Od 2.5.2018 je naša nová poštová adresa: As of May 2, 2018, our new postal address is: Roche Slovensko, s.r.o., Diagnostics Division, Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovakia

Počas dovolenky sa odporúča častejšie realizovať veľké glykemické profily z dôvodu tendencie k rozkolísaniu glykémií. Príčinou býva častejšia, nepravidelná strava, fyzická aktivita (šport), posun spánku. Podľa možností je potrebné zachovať pravidelné časy jedál, štandardné množstvá sacharidových jednotiek a ako bolo spomenuté častejšie kontrolovať glykémie. Neodporúča sa počas dovolenky odpájať inzulínovú pumpu (IP) s dočasným prechodom na inzulínové perá, pretože hrozí zhoršenie kompenzácie. Nie je vhodné ponechávať IP niekoľko hodín na otvorenom slnku, môže dôjsť k poškodeniu inzulínu a zníženiu jeho účinku. Pacient cestujúci do zahraničia musí mať dostatok náhradného spotrebného materiálu, inzulínu, nesmieme zabúdať na zdravotné poistenie.