header bglogo rochelogo

 

UPOZORNENIE / REMINDER

Od 2.5.2018 je naša nová poštová adresa: As of May 2, 2018, our new postal address is: Roche Slovensko, s.r.o., Diagnostics Division, Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovakia

Liečba inzulínovou pumpou (IP) predstavuje v súčasnosti najpokročilejší intenzifikovaný inzulínový režim. Preto sa všeobecne očakáva celkové zlepšenie kompenzácie diabetu (stabilita glykémií, zmiernenie nepravidelných poklesov a vzostupov, zníženie frekvencie hypoglykémií, pokles hladiny glykovaného hemoglobínu – HbA1c) a s tým spojená prevencia vzniku chronických komplikácií, prípadne spomalenie ich progresie. Taktiež sa sleduje potreba hospitalizácie z dôvodu akútnych komplikácií (diabetická ketoacidóza, ťažké hypoglykémie). V súčasnosti sa v štvorročných intervaloch prehodnocujú parametre úspešnosti liečby diabetu a pokiaľ nedochádza k ich dlhodobému zlepšeniu je potrebné posúdiť zotrvanie pacienta na liečbe pomocou inzulínovej pumpy.