header bglogo rochelogo

 

UPOZORNENIE / REMINDER

Od 2.5.2018 je naša nová poštová adresa: As of May 2, 2018, our new postal address is: Roche Slovensko, s.r.o., Diagnostics Division, Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovakia

Pred aplikáciou podkožnej kanyly miesto budúceho vpichu najskôr dôsledne, opakovane (2x) vydezinfikujeme. Vhodné sú alkoholové prípravky, ktoré aj vysušujú pokožku a fólia kanyly sa lepšie prilepí. Po samotnej aplikácii a vybratí vodiacej ihly, by pacient nemal pociťovať bolesť, pozorovať krvácanie ani opuch. Uvedené komplikácie signalizujú potrebu opätovnej, novej aplikácie. Výmena podkožnej kanyly musí byť pravidelná každé 3 dni. V súčasnosti máme k dispozícii dva základné typy podkožných kanýl – so šikmým a s kolmým vpichom. Veľa pacientov uprednostňuje kanyly s kolmou aplikáciou, ktorá je pomocou aplikátora pomerne jednoduchá a menej bolestivá. Z lekárskeho hľadiska sú častejšie preferované kanyly so šikmým vpichom pre podstatne nižší výskyt zalamovania v podkoží v porovnaní s kolmým vpichom. Pokiaľ dôjde k zalomeniu kanyly v podkoží a pacient nedostatočne, alebo pomaly reaguje na vzniknutú situáciu (rýchly vzostup glykémií) vzniká riziko rozvoja ketoacidózy, ktorá môže pacienta priamo ohrozovať. Preto sa odporúča zvýšená opatrnosť v prípade využívania kanýl s kolmým vpichom.