header bglogo rochelogo

 

UPOZORNENIE / REMINDER

Od 2.5.2018 je naša nová poštová adresa: As of May 2, 2018, our new postal address is: Roche Slovensko, s.r.o., Diagnostics Division, Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovakia

U pacientov s diabetom mellitus liečených len pomocou diabetickej diéty (bez užívania liekov na cukrovku, bez aplikácie inzulínu) sa meranie hladín glukózy v domácich podmienkach nevyžaduje. U týchto pacientov nie sú hradené prúžky do glukometra z verejného zdravotného poistenia.

Výnimku predstavujú pacientky s diabetom mellitus (DM) zisteným počas gravidity (gestačný DM), ktoré sú zvyčajne liečené len diabetickou diétou. Tieto pacientky pravidelne vykonávajú kontroly glykémií (glykemické profily) a testovacie prúžky hradí zdravotná poisťovňa.